Logo – Friluftslivets uke

Arrangementer i Buskerud

Tirsdag 05. september 2023

Buskerud Botaniske Forening

Moser på rikmyr. Mosekurs på Korpemyr, Mjøndalen

Oppmøte: Følg skilting til Eiker Golfklubb via O

Vi skal se på Korpen N, en artsrik slåttemyr, hvor BBF har arbeidet flere sesonger med restaurering. https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00023299 Artsmangfoldet er stort på denne lokaliteten, denne gangen s...