Mostun natursenter ligger like ved turstien rundt Mosvatnet, et drøyt steinkast fra Stavanger kunstmuseum. Nærmeste busstopp er ved Tjensvollkrysset i Madlaveien. Her er det opptil 30 avganger i timen på dagtid. Flybussen og Kystbussen har også holdeplass ved Tjensvollkrysset. Parkering er forbudt ved Mostun natursenter. Varelevering er tillatt. Nærmeste parkering er i P-huset ved Stavanger Idrettshall (se kart) eller på p-plassen ved Tjensvoll gravlund.

Natur- og friluftsorganisasjonene i Stavanger-regionen inviterer til politisk debatt på Mostun natursenter onsdag 6. september.
Spørsmålene vi skal søke å få svar på er blant annet:
– Hvordan skal vi ta vare på naturverdiene i Stavanger?
– Hvilket parti har den beste planen for bevaring av naturen i kommunen vår?
– Hvordan når vi målene i FNs naturavtale?
– Monstermaster på Ryfylkeøyene i Stavanger, nedbygging av Sørmarka bit for bit og bru til Vassøy, vil vi ha det?
Følgende partier stiller: Høyre, Venstre, Rødt, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Folkets parti og Pensjonistpartiet.
Debattleder er Trond Birkedal.
Debatten skjer på Mostun natursenter onsdag 6. september, fra 18:00 – 20:00.
Det blir valgtorg i Mostunhagen fra klokken klokken 17:00, og partiene er oppfordret til å stille med valgbod.
Arrangører: Naturvernforbundet i Rogaland, Stavanger turistforening, Stavanger og Rogaland Jeger og fiskerforening, Norsk ornitologisk forening avd. Rogaland, Stavanger Kajakklubb, KFUK-KFUM Speiderne, Sørmarkas Venner, Norges Speiderforbund Vesterlen krets

Mer informasjon/påmelding
Stavanger kommune
17:00
06.09.2023
Endre Hovland
93835466
endre.hovland@fnf-nett.no
Google Map of 58.956253,5.7022562