Møstestad ved inngangen til idrettshallen i Øvre Årdal.

Helsestasjonen arrangerer tur saman med andre med born i vogn. Helsesjukepleiarar, barnefysioterapeut og jordmor deltek. Deltakarne vil samlast i kulturhuset for ein avslutning med drikke og frukt med helselaget.

Ingen påmelding.

Årdal kommune
12:00
07.09.2023
Anne Berit Lerum
46936631
Google Map of 61.30872395136927,7.805264392050506