Du kan starte ved den gamle misjonssalen i Spjelkavik sentrum eller ved Spjelkavik idrettslag sitt anlegg. Det er opparbeidd og skilta parkeringsplass for turgåarar i vestlige del nærmast Spjelkavik sentrum, på begge sider av vegen like sør for brua over elva og kanalen. Turløypa ligger sentralt plassert i etablerte boligområder, og i inngangsport til frilufts-/utfartsområde på Spjelkavikfjellet og langs Brusdalsvatnet. Løypa Lillevatnet rundt har en lengde på knapt over 2 km. Halvparten er turveg langs nordsiden av Lillevatnet og over Spjekavikelva øst for vannet, andre halvparten er fortau og gang-/sykkelveg langs sørsiden av Lillevatnet, samt en kortere strekning direkte langs vegen på vestsiden av vannet og via gangbro over elven og kanalen i vestenden av vannet.

Lunsjpausetur i Lillevatnet saman med Stikk UT!, Wattn, Granne og Sparebanken Møre. Ta med matpakken og ein kollega og bli med! Vi spanderer kaffe, bollar og sjokolade til alle turgåarar! Det blir også nokre enkle konkurransar med fine premiar.

Ålesund kommune
11:00
08.09.2023
Hilde Ellingsæter
97709653
hilde@friluftsraadet.no
Google Map of 62.46475109112153,6.375208991015611