Drammensmarka

SOPPTUR MED GRO GULDEN 10. SEPTEMBER

Soppfargere – lær om sopp

Gro vil ta soppfargerne med på sopptur i Drammensmarka. Opplegget for turen er hovedsakelig å gi en elementær oversikt over de forskjellige storsoppgruppene og demonstrere viktige storsoppslekter – ikke primært å samle fargesopper. Flere opplysninger om turen – tid og sted – sendes til de som melder seg på.

Mer informasjon/påmelding
Drammen kommune
09.09.2023
Gro Gulden
92218828
g.s.gulden@nhm.uio.no