Kvernhusveien 26, 8070 Bodø, Norge

Soppkontroll Mathildehuset Bodøsjøen

Soppkontroll er et tilbud om å få kontrollert soppen du har plukket av
en soppsakkyndig. Vi går gjennom dine funn, og du får vite hva som
er spiselig og hva som ikke regnes som matsopp. I de tilfellene du har
spiselig sopp vil du også få vite navnet på soppen, og om det er
spesielle forholdsregler ved bruk. Dersom du har klart å få med deg
hvit fluesopp eller spiss giftslørsopp fra skogen vil vi anbefale at du
kaster alt som har ligget i samme kurv. Soppkontrollen er gratis og
åpen for alle.

Mer informasjon/påmelding
Bodø kommune
19:00
12.09.2021


Google Map of 67.26806909999999,14.4265214