Henning Paulsens veg 5532, 5532 Haugesund, Norge

SOPPKONTROLL 10. SEPTEMBER 15:00 – 16:00

Velkommen til gratis soppkontroll ved båthuset nær Stemmen

Kom med soppfangsten di og få den kontrollert av serifiserte soppkontrollører.
Når du plukker soppen anbefaler vi at du legger de forskjellige artene iseparate enheter, slik som jordbærkurver, papirposer etc.
For at vi skal kunne bestemme soppen er det viktig at du tar vare på hele soppen, hatt, stilk og basis(rot)
Ikke plukk råtten, eller gammel sopp, den kan gi mageproblemer

Mer informasjon/påmelding
Haugesund kommune
15:00
10.09.2023
Helge Aksdal
41629340
helge.aksdal@haugnett.no
Google Map of 59.4203448,5.305342