Buss fra Hønefoss kl. 10.00 til Sundvollen

TURLEDER:: Tron Trondsen (911 29 600)

Buss fra Hønefoss kl. 10.00 til Sundvollen, hvor turen starter. Vi går opp Krokkleiva, passerer Kleivstua og forsetter videre på den gamle kongeveien til Bruløkkene. Herfra fortsetter vi på blåmerket sti forbi Øskjevallsetra og videre ned til Plassedammen og Mattisplassen. Fra Mattisplassen fortsetter vi på blåmerket sti oppover til Fjellsetra. Fra Fjellsetra på blåmerket sti over Bukkehøgda til Retthella. Fra Retthella går vi på den gamle seterveien ned Grøndokka til Sundvollen.

Tilbake på Sundvollen har vi vært på tur i ca. 7 timer. Fra Sundvollen tar vi buss tilbake til Hønefoss.

Påmelding til turleder innen torsdag 8. september.

Mer informasjon/påmelding
Ringerike kommune
10:00
11.09.2022
DNT Ringerike
952 40 607
ellen.naesje@dnt.no
Google Map of 60.16822250000001,10.2564172