Sted: Fredet skogfinsk torp - eid av Fortidsminneforeningen

I tråd med organisasjonens kulturstipend har Finnskogen Natur & kulturpark utlyst en spennende skrivekonkurranse for ungdom fra 13 – 24 år. Her ønsker vi oss en skjønnlitterær historiefortelling hvor temaet hentes fra Finnskogen.
Fra ca midten av 1500 – tallet og i en 100 års periode framover innvandret en etnisk gruppe fra blant annet Savolax i Finland og slo seg ned i skogområdene i Sverige og Norge. Viktige spor etter disse skogfinske innvandrerne finnes særlig i området som vi kjenner som Finnskogen på begge sider av den svensk-norske grensen i vår region.
De mest karakteristiske trekkene ved skogfinsk kultur var blant annet språket og folketroen og måten de både bygde husene sine og dyrket jorda.
Både synlige og usynlige spor viser mange spennende sider ved skogfinnenes liv på Finnskogen fra innvandringen startet og fram til vår tid.
Nå ønsker vi å høre en fortelling om ditt møte med denne særegne kulturen og skogfinnenes liv.
Konkurranseregler.
Overskrift: Mitt møte med en fremmed kultur!
Lengde: Max 2500 ord
Innleveringsfrist: 20. juni 2021
Offentliggjøring og premieutdeling under kulturminnedagene 4. til 12 september 2021. Vinnerne vil bli tilskrevet og arrangementet offentliggjort
I tillegg vil dagens program inneholde opplesing av innkomne tekster, omvising på den gamle finnetorpet, informasjon om videre bruk av Abborhøgda, natursti med spørsmål om finnekulturen og «gammeldagse» leker

Mer informasjon/påmelding
Kongsvinger kommune
11:00
11.09.2021
Herdis Bragelien
+4790161461
herdisbragelien@outlook.com
Google Map of 60.1841035,12.4601344