Oppmøte: Vestmarksetra (Franskleiv), første p-plass ved veibommen innen kl. 10.30. De som tar bussen til Kattås har ca. 1 km å gå langs veien til startstedet. Gi beskjed til turleder om du vil hentes på Kattås.

uren starter på Vestmarkssetra (Franskleiv) og følger gamle veifar og stier til Halvorsenhytta på Tveitersetra via Ormerudkleiva, Øvre Gupu og Mobråtan – med retur via Fløyta, Furuholmen og Nedre Gupu. Ruten fører oss opp og ned gjennom skog, lysninger, gårdsbruk og setervoller, forbi husmannsplasser og kølabonner og langs idylliske vassdrag. Flere av stedene vi passerer er omtalt i boka «Kulturminner i Vestmarka».

Terreng og lengde: Turen er på ca. 10 km blåmerket sti i til dels ulendt og fuktig terreng. Solid turskotøy anbefales. Anslått tid er ca. 4 timer inklusive pauser.

Les Bærum Turlags smittevernregler: https://baerum.dntoslo.no/artikler/nyheter/21171-smittevernshensyn-pa-tur/

Ta med rikelig mat og drikke. Vi viser til Generell turinformasjon: https://baerum.dntoslo.no/generell-turinformasjon/

Turkartet Bærum Vestmark 1:20.000.

Offentlig transport: Buss 245 fra Sandvika kl. 10:02 med ankomst Kattås kl. 10:16 (sjekk rutetider) eller eventuelt en time før.

Turleder Liv Frøysaa Moe, livfmoe@gmail.com. Tlf. 482 78 309

Mer informasjon/påmelding
Bærum kommune
10:30
11.09.2021


Google Map of 59.8860207,10.4275361