Kjerrlinglorten, Brønnøy JFF skytebane

Jaktleders ansvar 09.09.2023 – 10.09.2023

Kurset bygger på teoretisk gjennomgang av jaktleders oppgaver og ansvar overfor kommune, vald og eget jaktlag. Praktisk opplæring/stimulering i opptreden og arbeid på skuddplass, bruk av hund på skuddplass, rollefordeling ved skadeskyting. Med bakgrunn i resultater fra skadeskytingsundersøkelse, instruksjon/trening i jaktskyting med rifle spesielt rettet mot de situasjoner som oftest gir skadeskyting ved storviltjakt. Ideer og momenter som enkelt kan tas med og brukes innen eget jaktlag.

Mer informasjon/påmelding
Brønnøy kommune
09:00
09.09.2023 – 10.09.2023
Tom Kenneth Bjørnvik
91370874
Google Map of 65.4735577,12.2077354