Parker på parkeringsplassen i Hvervenbukta.

Vi starter på parkeringsplassen i Hvervenbukta. Forteller litt om gammel steinalderlokalitet, barokkhagen i Hvervenbukta med grunnmuren fra Stubljan som brant i 1913. Kanonstilling, navneveggen og paviljongen. Deretter vandrer vi Innom Langbygningen før vi går til oppgangssagen og kvernhuset. Der tar vi en liten matpause. Deretter går vi naturstien langs Gjersjøelva og ser Norges eldste sagfundamenter, rester etter kruttverk, sager og møller. Er vi heldig ser vi laks og sjøørret som har gått opp elva for å gyte. Turen tar fire timer og en trenger godt fottøy.
For interesserte selges boken «Sager og slekter» som omhandler Ljansgodsets eiere av Finn Erhard Johannesen.

Oslo kommune
11:00
01.09.2024 – 01.09.2024
Harald Lundstedt
97070430
hlundste@online.no
Google Map of 59.83464295777692,10.773831918426579