Avreise fra Osloveien 10 (DNT-kontoret ved Coop-Extra)

TURLEDER: Axel J. Holt (996 12 222)

Romeriksåsene er en fellesbetegnelse på åsene mellom Gran, Lunner og Nittedal i vest, og Nannestad og Gjerdrum i øst. Landskapet likner mye på Nordmarka og Krokskogen, og det er lite brukt av oss på Ringerike. Målet for tirsdagens seniortur er det nedlagte finnebruket Snellingen, øst for Bjørgeseter.

Avreise fra Osloveien 10 (DNT-kontoret ved Coop-Extra) kl. 10:00 i egne biler (hvis flere sammen, jf. gjeldende regler for smittevern og bilspleis). Vi kjører E16 ca. 40 km i retning Gardermoen. Rett etter Lunnertunnelen følger vi skiltet med «Brovoll» til P-plassen. Du kan evt. møte her kl. 10:45. Herfra til fots på skogsbilvei i slak stigning ca. 2 km til dagens turmål og hovedrast, hvor det blir orientering om stedet. Videre velger du enten å følge turleder ca. 2 km til Snellingsrøysene, et gammelt dele mellom Hadeland og Romerike, eller å forlenge rasten på Snellingen og vente på at de andre kommer tilbake. Retur til Brovoll (Bruvoll på kartet) samme vei.

Beregnet ankomst Hønefoss ca. kl. 16:00.

Kart: Ut.no eller papirkartet «Oslo Nordmark» sommer 1:50.000.

Påmelding til turleder innen mandag

Mer informasjon/påmelding
Ringerike kommune
10:00
06.09.2022
Seniorgruppa i DNT Ringerike
996 12 222
Google Map of 60.1574031,10.256906