Følgende "bålkaffearrangement" er planlagt: Lørdag 04.09 - Framverran 12:00-16:00 ved Vennesvatnet Søndag 05.09 - Røra 12:00-16:00 ved Stubbsetertjønna Mandag 06.09 - Straumen 18:00-22:00 på Oppemsbråttet Tirsdag 07.09 - Kjerknesvågen 18:00-22:00 ved Skjemstadvatnet Onsdag 08.09 - Mosvik 18:00-22:00 på Storlia Torsdag 09.09 - Utøy 18:00-22:00 ved Kveinnmuren Fredag 10.09 - Verdalsgrenda 18:00-22:00 ved Langsvian (tilrettelagt for funksjonshemmede) Lørdag 11.09 - Stokkan 12:00-16:00 på Åsbrottet Søndag 12.09 - Sandvollan 12:00-16:00 på Jale (tilrettelagt for funksjonshemmede)

BÅLKAFFE på InderøyTur.

Alle dager i perioden 04.09.2021 – 12.09.2021 vil det bli servert bålkaffe ved et av turmålene for InderøyTurer 2021.

InderøyTurer er et folkehelsetiltak i Inderøy som omfatter 42 tilrettelagte turer i kulturlandskapet, i skogen, langs fjorden og på heiene i Indrøy kommune. Turtilbudet omfatter 4-6 turer i alle grendene i kommunen.
11 av turene er tilrettelagt for funksjonshemmede. Turene er fra 1,5 til 14 km lange (t/r). InderøyTurer driftes av Inderøy idrettsråd i samarbeid med Inderøy frivilligsentral og Inderøy kommune.

InderøyTur benytter Trimpoengappen, og hittil i 2021 har vi registrert over 1400 aktive deltagere som har gjennomført over 55.000 turer. (Innbyggertall i Inderøy 6850).

Følgende «bålkaffearrangement» er planlagt:
Lørdag 04.09 – Framverran 12:00-16:00 ved Vennesvatnet
Søndag 05.09 – Røra 12:00-16:00 ved Stubbsetertjønna
Mandag 06.09 – Straumen 18:00-21:00 på Oppemsbråttet
Tirsdag 07.09 – Kjerknesvågen 18:00-21:00 ved Skjemstadvatnet
Onsdag 08.09  – Stokkan 12:00-16:00 på Åsbrottet
Torsdag 09.09 – Utøy 18:00-21:00 ved Kveinnmuren
Fredag 10.09 – Verdalsgrenda 18:00-21:00 ved Langsvian (tilrettelagt for funksjonshemmede)
Lørdag 11.09 – Mosvik 18:00-21:00 på Storlia
Søndag 12.09 – Sandvollan 12:00-16:00 på Jale (tilrettelagt for funksjonshemmede)

Mer informasjon/påmelding
Arrangementet arrangeres flere steder
12:00
04.09.2021 – 12.09.2021
Bjørn Ingolf Bakkhaug
90827701
bjorn.ingolf.bakkhaug@inderoy.kommune.no